Legislație

Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate al 
S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.:

 

- Hotărîrea guvernului nr 230 din 20 februarie 2004 privind înființarea Societății Comerciale “Fabrica de Arme Cugir” – S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” – S.A., Filială a Companiei Naționale “Romarm” – S.A.

- Ordonanța de urgență nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărîrea de guvern nr. 1597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 95/2002 privind industria de apărare.

- Hotărîrea de guvern nr. 703/2012 pentru stabilirea activităților prevazută la art.10 din O.U.G. nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară aceste activități.

- Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată.

- Hotărîrea de guvern nr. 370/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

- Ordonanța de urgență nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

- Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, republicată.