Conducere

DIRECTOR GENERAL

Ing. Grațian DUMA  - C.V. – Grațian DUMA
Numit prin contractul de mandat nr. 6 din 13.07.2022, prelungit prin actul adițional nr. 1 din 11.11.2022

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

Ec. Grațian SUCIU – cu contract individual de muncă

DIRECTOR PRODUCȚIE

Ing. Octavian BORZA – cu contract individual de muncă

INGINER ȘEF CONCEPȚIE PROIECTARE

Ing. Lucian POP – cu contract individual de muncă

SERVICIUL CALITATE

Mariana IFRIM – cu contract individual de muncă

SERVICIUL COMERCIAL

-

SECȚIA PRODUCȚIE

-
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Daniela BĂDIȚĂ – PREȘEDINTE C.A. C.V. – Daniela BĂDIȚĂ
Alexandru Cătălin MICACIU – MEMBRU C.A. C.V. – Alexandru Cătălin MICACIU
Silviu Niculuță ILAȘ – MEMBRU C.A. C.V. – Silviu ILAȘ
Numiți provizoriu prin hotărârea AGA nr. 7 din 02.11.2022
Remunerați conform hotărârii AGA nr. 1 din 15.03.2018

 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE / MEMBRII CA REVOCAȚI

 
Cătălin-Mihai NICHIFOR - PRESEDINTE - REVOCAT   C.V. – Cătălin NICHIFOR
Bogdan HERA – PREȘEDINTE – REVOCAT    C.V. – Bogdan HERA
 
Nicolae CONȚAN – MEMBRU C.A. -REVOCAT C.V. – Nicolae C0NȚAN
Nicolae CERCIU – MEMBRU C.A. – REVOCAT C.V. – Nicolae CERCIU
Vasile ACHIM – MEMBRU C.A. – REVOCAT C.V. – Vasile ACHIM
Silviu Niculuță ILAȘ – MEMBRU C.A. – REVOCAT C.V. -Silviu ILAȘ
Gabriela-Alina FĂNIȚĂ – MEMBRU C.A. – REVOCAT C.V. – Gabriela FĂNIȚĂ
Petre MIHĂIEȘ – MEMBRU C.A. REVOCAT -  C.V. – Petre MIHĂIEȘ
Horea SUCIU – MEMBRU C.A. – REVOCAT  C.V. – Horea SUCIU
Silviu SAMOILESCU – MEMBRU C.A. – REVOCAT  C.V. – Silviu SAMOILESCU