Bilanțuri contabile/Raport de audit

Bilanț contabil/Raport de audit 2024

Bilanț contabil/Raport de audit 2023

Raport de gestiune al administratorilor – 31.12.2023
FAC – Bilanț contabil 31.12.2023
FAC – Bilanț contabil 30.06.2023
Raport de audit FACugir 31.12.2023

Bilanț contabil/Raport de audit 2022

Hotararea AGA_ Nr.66_2023
Raport de gestiune al administratorilor – 31.12.2022
FAC – Bilanț contabil 31.12.2022
FAC – Bilanț contabil 30.06.2022
Raport de audit FACugir 31.12.2022

Bilanț contabil/Raport de audit 2021

FAC – Bilanț contabil 31.12.2021
FAC – Bilanț contabil 30.06.2021
Raport-audit-statutar – 2021-FAC-S.A

Bilanț contabil/Raport de audit 2020

FAC – Bilanț contabil 31.06.2020
FAC – Bilanț contabil 31.12.2020
Raport de audit FA Cugir 31.12.2020

Bilanț contabil/Raport de audit 2019

FAC – Bilanț contabil 31.12.2019
FAC – Bilanț contabil – 30.06.2019
Raport de audit FA Cugir 31.12.2019

Bilanț contabil/Raport de audit 2018

FAC – Bilanț contabil – 31.12.2018
FAC – Bilanț contabil – 30.06.2018
Raport de audit FA Cugir – 31.12.2018

Bilanț contabil/Raport de audit 2017

FAC – Bilanț contabil – 31.12.2017
FAC – Bilanț contabil – 30.06.2017

FAC – Raport de audit – 31.12.2017
FAC – Raport de audit – 30.06.2017

Bilanț contabil/Raport de audit 2016

FAC – Raport de audit – 31.12.2016
FAC – Raport de audit – 30.06.2016

FAC – Bilanț contabil – 31.12.2016
FAC – Bilanț contabil – 30.06.2016

Bilanț contabil/Raport de audit 2015

FAC – Bilanț contabil – 31.12.2015

FAC – Raport de audit – 31.12.2015

FAC – Bilanț contabil – 06.2015

FAC – Raport de audit – 06.2015

Bilanț contabil/Raport de audit 2014

FAC – Bilanț contabil – 2014

FAC – Raport de audit – 2014

Bilanț contabil/Raport de audit 2013