Bilanțuri contabile/Raport de audit

Bilanț contabil/Raport de audit 2019

FAC – Bilanț contabil – 30.06.2019

Bilanț contabil/Raport de audit 2018

FAC – Bilanț contabil – 31.12.2018
FAC – Bilanț contabil – 30.06.2018
Raport audit FA Cugir – 31.12.2018

Bilanț contabil/Raport de audit 2017

FAC – Bilanț contabil – 31.12.2017
FAC – Bilanț contabil – 30.06.2017

FAC – Raport de audit – 31.12.2017
FAC – Raport de audit – 30.06.2017

Bilanț contabil/Raport de audit 2016

FAC – Raport de audit – 31.12.2016
FAC – Raport de audit – 30.06.2016

FAC – Bilanț contabil – 31.12.2016
FAC – Bilanț contabil – 30.06.2016

Bilanț contabil/Raport de audit 2015

FAC – Bilanț contabil – 31.12.2015

FAC – Raport de audit – 31.12.2015

FAC – Bilanț contabil – 06.2015

FAC – Raport de audit – 06.2015

Bilanț contabil/Raport de audit 2014

FAC – Bilanț contabil – 2014

FAC – Raport de audit – 2014

Bilanț contabil/Raport de audit 2013